Godkjenninger

Sertifikater

Verrabotn

Felles for forekomster er at de er sertifisert til:

  • NS-EN 12620 Tilslag for Betong
  • NS-EN 13043 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer
  • NE-EN 13242 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg. Og anleggsarbeid og vegbygging

 

Vilbergmoen Grustak

Sertifisert til:

  • NS-EN 13043 Tilslag for bituminøse masser og overflatebehandlinger for veger, flyplasser og andre trafikkarealer
  • NS-EN 12242 Tilslag for mekanisk stabiliserte og hydraulisk stabiliserte materialer til bruk i bygg. Og anleggsarbeid og vegbygging

 

Vi bruker cookies. Du aksepterer bruk av informasjonskapsler ved bruk av dette nettstedet.